Ozonowanie owoców i warzyw. Wykorzystanie ozonowania w produkcji sadowniczej

Czy ozonowanie ma wpływ na jakość owoców?

Ozon ma olbrzymi potencjał niszczycielski. Ozonowanie umożliwia zniszczenie mikroflory znajdującej się na powierzchni owoców. Po procesie ozonowanie brak jest nieporządanych pozostałości.

Właściwości ozonu

Ozon jest odmianą tlenu składającą się z trzyatomowych cząsteczek tego pierwiastka. Posiada silne własności aseptyczne i toksyczne. Jest stosowany do dezynfekcji wody, pełni ważną rolę w pochłanianiu części nadfioletu dochodzącego ze Słońca do Ziemi (dziura ozonowa). Ozon jest jednym z najskuteczniejszych znanych środków dezynfekcyjnych, działanie bakteriobójcze ozonu jest około 50 razy skuteczniejsze i 3000 razy szybsze niż chloru. Po zastosowaniu ozonu nie ma niepożądanych pozostałości, jest tylko tlen.

Czym jest ozon?

W warunkach normalnych ozon jest niebieskim gazem, ma większą gęstość niż powietrze. W temperaturze od −193 °C do −111 °C jest fioletową cieczą. Jest gazem nietrwałym o okresie połowicznego rozpadu w wodzie destylowanej wynoszącym ok. 30 min.

Opinie na temat wykorzystania ozonu w produkcji sadowniczej - ozon jest nietrwały, szybko się rozpada do tlenu - ozonowaanie może zmniejszyć ilościowo choroby przechowalnicze (niszczy grzybnię) - ozonowaanie może zmniejszyć zarodnikowanie z owoców chorych Stsoując ozonowanie łatwiej jest utrzymać reżim sanitarny w obiektach.

Sanityzacja produktów ogrodniczych

Sanityzacja – to proces dążący do eliminacji możliwie dużej liczby mikroorganizmów na różnych przedmiotach. Proces sanityzacji nie daje gwarancji jałowości czyszczonego przedmiotu.

W ogrodnictwie można zastosować ozonowanie do: - sanityzacji wody - odświeżania pomieszczeń chłodni - sanityzacji owoców - inaktywacji mikroorganizmów, - zahamowania procesów gnilnych powodowanych przez grzyby, - zniszczenia pozostałości pestycydów, - w celu wytępienia szkodników

Wrażliwość mikroorganizmów na ozon zależy od wielu czynników: - gatunku i odmiany owoców, - zawartości wilgoci, - lokalizacji mikroorganizmów w owocach, - kształtu owoców, - interakcji pomiędzy różnymi parametrami zabiegu,

Po zabiegu ozonowania owoce należy zapakować hermetycznie lub w próżni (vacuum), gdyż ponownie mogą zostać zanieczyszczone.

Wyniki badań potwierdzają, że ozon ogranicza rozwój chorób powodujących gnicie owoców w czasie ich przechowywania. Po ozonowaniu rozwój patogenów wywołujących gnicie owoców jest wolniejszy, wszelkie obicia, otarcia skórki są miejscami silniejszego oddziaływania ozonu – te miejsca ulegają „wysuszeniu”. Wynikiem „dodanym” jest mniejsza ususzka owoców ozonowanych (mniejsza transpiracja).

Podziel się wpisem